Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen

Vahvasti verkostoituneella varsinaissuomalaisella yhteistyöllä  luomme kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle. 

Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -sivusto tukee maakunnallista koulutuksen kehittämistä ja ennakointityötä. Sivustolta löytyy mm. maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston kokousmateriaalit, tietoa maakunnallisesta ennakointitoiminnasta sekä koulutusstrategia 2015+ aineistot.